TONIFI CS FAO 240

Kukurydza na ziarno

Tonifi CS to średniowczesna odmiana kukurydzy  z przeznaczeniem do uprawy na ziarno oraz przerobu młynarskiego. Kukurydza na wiosnę wyróżnia się doskonałym wczesnym wigorem, skutkując szybszym rozwojem systemu korzeniowego. Cechy charakterystyczne tej odmiany to doskonała odporność na wyleganie (zwłaszcza przed zbiorem) oraz na porażenia przez Fusarium

Cechy agronomiczne:
 • szybkie oddawanie wody z ziarna podczas dojrzewania,
 • wysoka tolerancja na choroby grzybowe (Fusarium, Helmintosporium, Kabatiella),
 • niska podatność na wylegania
 • średnio-wysokie rośliny,
 • bardzo dobry wigor początkowy.
Zalety z uprawy:
 • wysokie plon ziarna,  nawet 16 ton/ha
 • bardzo wytrzymała i tolerancja na suszę
 • bardzo wysokie wartości pokarmowe,
 • wysoka zdrowotność liści i kolb,
Korzyści z wyboru:
 • najwyższy plon ziarna 16,68 ton/ha uzyskany w 2022r.
 • zdrowe ziarno,
 • wszechstronność w użytkowaniu,
 • bardzo dobra adaptacja do trudnych warunków
Zalecana obsada roślin przy zbiorze w szt./ha

słabe stanowiska: 75 000
średnie stanowiska: 80 000
dobre stanowiska: 80 000

Wymagania glebowe:
 • Kukurydza bardzo dobrze spisuje się na stanowiskach słabych (A), jest dobrze dopasowana do stanowisk średnich i dobrych (B i C).