Kanonier FAO 240
Kukurydza
Kukurydza Kanonier FAO 240 to świetny wybór na kiszonkę z kukurydzy z dużym udziałem ziarna
Zalety
  • bardzo dobry wczesny wigor (w badaniach rejestrowych COBORU uzyskała bliską ideału najwyższą ze wszystkich badanych odmian ocenę wczesnego wigoru – 8,7° w skali 9°)
  • rośliny bardzo dobrze ulistnione
  • toleruje słabsze stanowiska glebowe
  • niższe od wzorca porażenie omacnicą prosowianką
Charakterystyka
Odmiana zarejestrowana w kierunku użytkowania na ziarno i CCM. Wyniki doświadczeń z Niemiec, Francji i krajów Beneluksu wskazują na jej bardzo dobre parametry także w użytkowaniu na kiszonkę.
Plonowanie
W doświadczeniach rejestrowych w latach 2012-2013 odmiana uzyskała wynik 104% wzorca plonu ziarna.
Profil agronomiczny
Wzrost początkowy ***
Tolerancja na suszę **
Stay green **
Dry down **
Zalecana obsada
Ziarno i CCM75 000 – 80 000 roślin/ha
Kiszonka85 000 – 95 000 roślin/ha
Rejon uprawy
  • KiszonkaPolecana do uprawy w całym kraju.
  • Ziarno i CCMPolecana do uprawy na ziarno w I, II i południowej części III rejonu uprawy kukurydzy
Odporność na choroby
Fusarium kolb ***
Omacnica **
Wymagania glebowe
Toleruje słabsze