Golden Protein
Rzepak ekstrudowany, białko jelitowe
Rzepak ekstrudowany – zamiennik śruty sojowej

​ Specjalistyczny komponent nowoczesnej dawki żywieniowej powstały w wyniku unikalnego procesu technologicznego. Umiejętne działanie wysoką temperaturą oraz ciśnieniem pozwoliło uzyskać zmianę struktury białka co spowodowało jego ochronę w żwaczu i wykorzystanie w dalszych odcinkach przewodu pokarmowego. Rzepak ekstrudowany Golden Protein jest produktem szczególnie cennym dla wysokowydajnych sztuk wnosząc ponad 60% białka w formie chronionej wyrażonej za pomocą wskaźnika UDP. Przeprowadzone do tej pory badania jednoznacznie wykazały, że pierwszym aminokwasem limitującym u bydła jest metionina.

 

​Porównując profil aminokwasowy różnych komponentów roślinnych stwierdzono że szeroko stosowana poekstrakcyjna śruta sojowa mimo wysokiej zawartości białka wnosi niski udział aminokwasów siarkowych w tym metioniny. Jednym ze sposobów na dostarczenie jej krowie jest wdrożona metoda ochrony białka w tym aminokwasów. Otrzymany produkt rzepak ekstrudowany Golden Protein mimo niższej zawartości białka ogólnego dostarcza zdecydowanie więcej białka UDP niż śruta sojowa. Rozkład białka w żwaczu dla poekstrakcyjnej śruty rzepakowej i sojowej według różnych autorów jest na poziomie 60% czyli tylko 40% zostaje dostarczona do jelit. Mimo niższej zawartości białka ogólnego produkt zastępuje śrutę sojową w proporcjach 1:1 – 1:3 – dzięki większej strawności (surowa śruta sojowa trawi się w około 70%).

 

  • do stosowania zamiennie zamiast śruty sojowej,
  • podwyższona zawartość białka (kazeiny) w mleku,
  • wysoki poziom białka jelitowego
  • wysoka zawartość metioniny,
  • naturalny komponent,
  • efekt białka jelitowego bez użycia środków chemicznych,
  • wysoka smakowitość,
  • łatwość bilansowania dawki.

SKŁADNIKI

Białko og 34,0%; Białko nBO 32,0%; Bilans azotu 0,3%;
Energia netto NEL 6,6MJ;
BTJN 22,0%; BTJE 19,0%;
UDP 60,0%;
Tłuszcz surowy 3%; Włókno surowe
9,9%; ADF 18,0%; NDF 25,0%; Popiół
6,8%; Wapń 0,6%; Fosfor 1,0%; Sód
0,05%; Lizyna 1,95%; Metionina
0,75%; Met+Cys 1,6%; Treonina 1,6%,
Tryptofan 0,45%.

DAWKOWANIE:

W zależności od składu dawki
pokarmowej, Golden Protein:
krowy mleczne 1-3kg/szt./dz,
jałówki 0,5-1kg/szt./dz,
opasy 0,5-2kg/szt./dz.