LG 31.219 FAO 230
Kukurydza
Kukurydza LG 31.219 to świetny wybór kukurydzy na ziarno lub kiszonkę z dużym udziałem ziarna.
Cechy agronomiczne:
 • bardzo dobry wigor początkowy,
 • bardzo dobra odporność na wyleganie,
 • wysoka tolerancja na choroby grzybowe w szczególności na fuzariozę kolb i łodyg,
 • dobra wymłacalność ziarna oraz dobry efekt “Stay Green”.
Zalety z uprawy:
 • odmiana z programu HYDRANEO® ,
 • dobrze toleruje warunki stresu suszy, reagując mniejszym spadkiem plonu,
 • wysoka wartość paszowa poprzez bardzo dobrą strawność,
 • wysoka zawartość skrobi,
 • wyjątkowa zdrowotność roślin,
Korzyści z wyboru:
 • stabilny poziom plonowania w różnych warunkach klimatycznych,
 • wysoki plon bogatego w skrobie ziarna,
 • doskonałe wartości paszowe,
 • wysoka strawność całych roślin.
 • łatwość w prowadzeniu plantacji,
 • możliwość podwójnego wykorzystania.
Zalecana obsada roślin przy zbiorze w szt./ha
stanowiska kiszonka ziarno
słabsze 84 000 – 86 200 80 000 – 82 000
średnie 86 000 – 88 000 82 000 – 86 000
dobre 88 000 – 90 000 86 000 – 88 000
Wymagania glebowe:
 • na średnie i słabe stanowiska, ale również mocne i chłodne,
 • wysoka tolerancja na niedobory wody.