SM Kurant FAO 250
Kukurydza
Kukurydza SM Kurant FAO 250 to idealne rozwiązanie na kiszonkę. Megahit 2019 Potężna kukurydza w polskiej cenie.
CECHY AGRONOMICZNE
 • bardzo wysoka i bogato ulistniona roślina,
 • dobry wigor początkowy młodych siewek,
 • dobry stay green,
 • kolba typu flex,
ZALETY Z UPRAWY
 • bardzo wysoki potencjał plonowania w użytkowaniu na kiszonkę,
 • wysoka strawność całej rośliny,
 • wyjątkowa tolerancja na warunki stresowe,
KORZYŚCI Z WYBORU
 • ekonomicznie bardzo opłacalna inwestycja,
 • pożądana struktura plonu i wysoka wartość żywieniowa,
 • bezpieczeństwo w uprawie w latach o zróżnicowanym przebiegu pogody,
ZALECANA OBSADA ROŚLIN PRZY ZBIORZE W SZT./HA
 • stanowiska kiszonka
 • słabsze 82 000 – 84 000
 • średnie 85 000 – 88 000
 • dobre 90 000 – 92 000
WYMAGANIA GLEBOWE
 • od średnich do lepszych ale też tych chłodnych i mozaikowatych,
 • wysokie zdolności adaptacyjne do warunków gleb przepuszczanych.